آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | نمادهای شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آشنایی با نمادها، علائم و اختصارات در بازی شطرنج :

هر بازیکن شطرنج در هنگام مسابقات استاندارد موظف است بازی خود را ثبت کند.

برای ثبت بازی باید ابتدا نامگذاری خانه ها و سپس نام مهره ها و برخی علامتهای اختصاری را بیاموزد.

علاوه بر این؛ شما برای مطالعه ی بازیهای ثبت شده، باید با این علامتها و اختصارات آشنایی داشته باشید وگرنه قادر به خواندن یا چیدن بازیها روی صفحه نیستید.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج