آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات مختنق

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش مات های مشهور و بازی های کوتاه در شطرنج

دفاع بوداپست : شاخه روبینشتاین ، مات مختنق-پیاده وزیر | Budapest Defense: Rubinstein Variation , Smothered mate-queen's pawn

سفید در هشت حرکت مات میشود.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج