آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | قلعه رفتن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش حرکت قلعه در شطرنج

قلعه رفتن در بازی شطرنج حرکتی است بسیار مهم و ضروری که با دو مهره ی شاه و رخ انجام میشود و در طول یک دست بازی شطرنج، هر بازیکن فقط مجاز است در صورت امکان یکبار با شاه خود قلعه برود.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج