آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | قلعه رفتن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش حرکت قلعه در شطرنج

قلعه رفتن در بازی شطرنج حرکتی است بسیار مهم و ضروری که با دو مهره ی شاه و رخ انجام میشود و در طول یک دست بازی شطرنج، هر بازیکن فقط مجاز است در صورت امکان یکبار با شاه خود قلعه برود.

آموزش شطرنج | انواع شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش انواع بازی شطرنج بر اساس زمان

بازی شطرنج از نظر تقسیم بندی زمانیِ فدراسیون جهانی شطرنج به ۳ دسته تقسیم میشود:

Standard

Rapid

Blitz

در خیلی از سایتهای بازی شطرنج، تقسیم بندی های جزئی تری نیز شده است... مانند شطرنج Bullet که زمان در آن ۲ دقیقه یا کمتر است.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج