آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | انواع شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش انواع بازی شطرنج بر اساس زمان

بازی شطرنج از نظر تقسیم بندی زمانیِ فدراسیون جهانی شطرنج به ۳ دسته تقسیم میشود:

Standard

Rapid

Blitz

در خیلی از سایتهای بازی شطرنج، تقسیم بندی های جزئی تری نیز شده است... مانند شطرنج Bullet که زمان در آن ۲ دقیقه یا کمتر است.

آموزش شطرنج | ارتقاء پیاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش ترفیع سرباز در شطرنج

هرگاه هرکدام از پیاده های سفید به عرض هشتم و هرکدام از پیاده های سیاه به عرض اول برسند، میتوانند به یک سوار سبک یا سنگین تبدیل شوند...

 ?سوارهایی که در هنگام ترفیع پیاده میتوانید وارد بازی کنید به قرار زیر است:

 ✔وزیر ، رخ ، فیل و اسب

آموزش شطرنج | امتیاز مهره

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش امتیاز مهره های شطرنج

امتیاز مهره های شطرنج تقریباً به شرح زیر است:

✔️ وزیر : ۹ امتیاز     ✔️ رخ : ۵ امتیاز     ✔️ فیل : ۳ امتیاز     ✔️ اسب : ۳ امتیاز     ✔️ پیاده : ۱ امتیاز     ✔️ شاه : بی نهایت

آموزش شطرنج | دست به مهره

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش قوانین لمس مهره در شطرنج

۱. اگر نوبت حرکت با ما باشد و یکی از مهره های خود را لمس کنیم، باید با آن بازی کنیم و هنگامی که مهره ی مورد نظر را در خانه ای که میتواند برود، رها کنیم یعنی دستمان از آن جدا شود، حرکت ما به پایان میرسد و نوبت حریف است ولی تا زمانی که دستمان از مهره ی خودی جدا نشده است، میتوان آنرا در خانه ی دیگری که قانونی باشد رها کرد.

⭐️نکته بسیار مهم : در قانون دست به مهره ؛ لمس خانه ها توسط مهره های شطرنج، اهمیتی ندارد بلکه ملاکِ قانون، جدا شدن دست از مهره است.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج