آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | انواع شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش انواع بازی شطرنج بر اساس زمان

بازی شطرنج از نظر تقسیم بندی زمانیِ فدراسیون جهانی شطرنج به ۳ دسته تقسیم میشود:

Standard

Rapid

Blitz

در خیلی از سایتهای بازی شطرنج، تقسیم بندی های جزئی تری نیز شده است... مانند شطرنج Bullet که زمان در آن ۲ دقیقه یا کمتر است.

آموزش شطرنج | ارتقاء پیاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش ترفیع سرباز در شطرنج

هرگاه هرکدام از پیاده های سفید به عرض هشتم و هرکدام از پیاده های سیاه به عرض اول برسند، میتوانند به یک سوار سبک یا سنگین تبدیل شوند...

 🌟سوارهایی که در هنگام ترفیع پیاده میتوانید وارد بازی کنید به قرار زیر است:

 ✔وزیر ، رخ ، فیل و اسب

آموزش شطرنج | امتیاز مهره

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش امتیاز مهره های شطرنج

امتیاز مهره های شطرنج تقریباً به شرح زیر است:

✔️ وزیر : ۹ امتیاز     ✔️ رخ : ۵ امتیاز     ✔️ فیل : ۳ امتیاز     ✔️ اسب : ۳ امتیاز     ✔️ پیاده : ۱ امتیاز     ✔️ شاه : بی نهایت

آموزش شطرنج | دست به مهره

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش قوانین لمس مهره در شطرنج

۱. اگر نوبت حرکت با ما باشد و یکی از مهره های خود را لمس کنیم، باید با آن بازی کنیم و هنگامی که مهره ی مورد نظر را در خانه ای که میتواند برود، رها کنیم یعنی دستمان از آن جدا شود، حرکت ما به پایان میرسد و نوبت حریف است ولی تا زمانی که دستمان از مهره ی خودی جدا نشده است، میتوان آنرا در خانه ی دیگری که قانونی باشد رها کرد.

⭐️نکته بسیار مهم : در قانون دست به مهره ؛ لمس خانه ها توسط مهره های شطرنج، اهمیتی ندارد بلکه ملاکِ قانون، جدا شدن دست از مهره است.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج