آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | صفحه شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آشنایی با صفحه شطرنج

صفحه شطرنج شامل 64 خانه است که 32 خانه آن سفید و 32 خانه دیگر سیاه میباشد.

نحوه ی قرار گرفتن صحیح صفحه شطرنج بدین صورت است: همیشه خانه ی گوشه ی سمت راستِ بازیکن باید سفید باشد.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج