آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات مختنق

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش مات های مشهور و بازی های کوتاه در شطرنج

بازی وینی : دفاع ماکس لانژ ، مات مختنق-پیاده شاه | Vienna Game: Max lange Defense , Smothered's mate-king's pawn

سفید در چهار حرکت مات میشود.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج