آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | صفحه شطرنج

آموزش صفحه شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با صفحه شطرنج

صفحه شطرنج شامل 64 خانه است که 32 خانه آن سفید و 32 خانه دیگر سیاه میباشد.

نحوه ی قرار گرفتن صحیح صفحه شطرنج بدین صورت است: همیشه خانه ی گوشه ی سمت راستِ بازیکن باید سفید باشد.

 

صفحه شطرنج شامل 8 ستون و 8 ردیف است که ستون ها با حروف انگلیسی کوچک و ردیف ها با اعداد نمایش داده میشوند.

ردیف اول و دومِ صفحه شطرنج برای چیدن مهره های سفید و ردیف هفتم و هشتم برای چیدن مهره های سیاه است.

 

در شکل بالا: نیمه ی پایین صفحه، زمین سفید و نیمه ی بالای صفحه، زمین سیاه محسوب میشود.

هر بازیکنی که بتواند بیش از 32 خانه را در صفحه شطرنج کنترل کند، اصصلاحاً برتری فضا دارد.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج