آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مهره های شطرنج

آموزش مهره شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با مهره های شطرنج 

مهره های شطرنج دو بعدی

 

اسم مهره های شطرنج

King = شاه

Queen = وزیر

Rook = رخ

Bishop = فیل

Knight = اسب

Pawn = پیاده

 

هر بازیکن در ابتدای بازی شطرنج، 16 مهره در اختیار دارد که 8 تای آنها مهره سرباز یا پیاده و 8 مهره ی دیگر سوار است. 

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج