آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | چیدمان مهره های شطرنج

آموزش چیدمان مهره های شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با طرز چیدمان مهره های شطرنج

نحوه ی صحیح چیدمان مهره ها روی صفحه شطرنج به این صورت است:

۸ سوار در ردیف های اول و آخر قرار گرفته و ۸ پیاده جلوی آنها صف میکشند. 

 

☑️☑️☑️نکته بسیار مهم در چیدمان شاه و وزیر که خیلی از بازیکنان در ابتدای یادگیری شطرنج دچار اشتباه میشوند: 

همیشه شاه سفید در خانه ی سیاه و شاه سیاه در خانه ی سفید و هردو شاه در ستون e  چیده میشوند و سپس وزیر کنار آنها در ستون d قرار میگیرد.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج