آموزش شطرنج

آموزش مفهوم حرکت در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مفاهیم ابتدایی بازی شطرنج

آشنایی با مفهوم حرکت در شطرنج

مفهوم حرکت: جابجایی یک مهره از یک خانه به خانه ای دیگر را حرکت میگویند و هر بازیکن در نوبت خود فقط حق دارد یک حرکت انجام دهد نه بیشتر...


 

در شکل زیر پیاده ی سفید در حرکت اول، دو خانه به جلو رفته است.


 

مهره ی سیاه نیز در حرکت اول خود، پیاده ی جلوی شاه را دو خانه به جلو میبرد و اکنون حرکت اول بازی کامل شده است.


 

نکته: یک حرکت سفید و یک حرکت سیاه باهم یک حرکت کامل به حساب می آید و دو حرکت محسوب نمیشود.

مثال: ثبت حرکات شکل بالا بدینصورت است:

1.pe4 _ pe5

2.

3.

.

.

.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج