آموزش شطرنج

آموزش مفهوم تهدید یا حمله در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مفاهیم ابتدایی بازی شطرنج

آشنایی با مفهوم حمله یا تهدید در شطرنج

 هرگاه یک مهره به مهره ای از حریف حمله میکند ولی هنوز آنرا نزده، میگوییم آنرا تهدید کرده است.

 

 

در شکل؛ اسب مستقر در خانه ی  f3، به پیاده ی سیاه که در خانه ی e5 مستقر شده ، حمله کرده است و اصطلاحا آنرا تهدید میکند.

1.pe4 _ pe5 

2.Nf3

 

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج