آموزش بازی شطرنج

آموزش مفهوم حمله یا تهدید در صفحه شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با مفهوم حمله یا تهدید در صفحه شطرنج

مفهوم تهدید: هرگاه یک مهره به مهره ای از حریف حمله میکند ولی هنوز آنرا نزده، میگوییم آنرا تهدید کرده است.

 

 

در شکل؛ اسب مستقر در خانه ی  f3، به پیاده ی سیاه که در خانه ی e5 مستقر شده ، حمله کرده است و اصطلاحا آنرا تهدید میکند.

1.pe4 _ pe5 

2.Nf3

 

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج