آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مفهوم پشتیبان

آموزش مفهوم پشتیبان یا دفاع در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مفاهیم ابتدایی بازی شطرنج

آشنایی با مفهوم دفاع یا پشتیبان در شطرنج

هرگاه با مهره ای، مهره های خودی را حمایت کنیم اصطلاحا برای آن مهره پشتیبان گذاشته ایم تا در صورت حمله حریف به آن مهره بتوانیم از آن دفاع کنیم.

در شکل بالا همزمان اسب خانه ی f3 سفید به پیاده e5 سیاه حمله کرده است و آنرا تهدید میکند و اسب خانه ی c6 سیاه نیز در حال دفاع یا پشتیبانی از آن است.

برای دفاع، پشتیبانی، حمایت و نجات مهره های خودی؛ گاهی لازم است مستقیماً از یک مهره با مهره ای دیگر دفاع کنیم، گاهی لازم است مسیر حمله مهره مهاجم را ببندیم، گاهی بهترین دفاع، فرار کردن است و گاهی نیز حمله به مهاجم

 

تمرین دفاع یا پشتیبانی از مهره های خودی

اسب سفید در شکل زیر به دام افتاده است و تمام خانه های فرار آن زیر ضرب وزیر سیاه است ولی میتوان از رخ سفید کمک گرفت و اسب را نجات داد. 

 

رخ سفید از اسب دفاع میکند

 

در اینجا وزیر سیاه به فیل و پیاده سفید حمله کرده است...

با حرکت دادن پیاده میتوانید هر دو مهره سفید را نجات دهید چرا که پیاده از فیل دفاع میکند و فیل از پیاده...

 

در شکل زیر؛ فیل سیاه به رخ سفید حمله کرده است...

با حرکت دادن پیاده ستون d میتوان مسیر فیل سیاه را بست و تهدید سیاه را دفع کرد...

دقت کنید که رخ سفید نمیتواند به ستون b بیاید و فرار کند زیرا توسط رخ سیاه از بین میرود.

 

در شکل زیر راه حلی پیدا کنید تا بتوانید رخ سفید را نجات دهید...

 

در اینجا، اسب سفید توسط وزیر سیاه و فیل سفید توسط رخ سیاه مورد هجوم قرار گرفته اند...

از دو طریق میتوان هر دو مهره را نجات داد

یکی اینکه فیل به c3 یا c1 برود و از اسب دفاع کند و دیگری اینکه اسب به c4 برود و از فیل دفاع کند.

توجه کنید که فیلِ خانهِ g5 هم از اسبِ d2 دفاع میکند ولی بعد از اینکه سیاه با اسبِ خود، فیلِ g5 را بزند، اسبِ d2 بی دفاع میشود.

 

در این وضعیت سعی کنید حرکتی انجام دهید که تمام مهره های سفید از حمله وزیر سیاه در امان باشند و بتوانند از همدیگر دفاع کنند.

 

در این وضعیت تنها راه نجات رخ سفید، فرار به خانه ی c1 است.

 

اسب سفید را در شکل زیر نجات دهید.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج