آموزش بازی شطرنج

آموزش شطرنج | مفهوم پشتیبان

آموزش مفهوم دفاع یا پشتیبان در صفحه شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با مفهوم دفاع یا پشتیبان در صفحه شطرنج

هرگاه با مهره ای، مهره های خودی را حمایت کنیم اصطلاحا برای آن مهره پشتیبان گذاشته ایم تا در صورت حمله حریف به آن مهره بتوانیم از آن دفاع کنیم.

در شکل بالا همزمان اسب خانه ی f3 سفید به پیاده e5 سیاه حمله کرده است و آنرا تهدید میکند و اسب خانه ی c6 سیاه نیز در حال دفاع یا پشتیبانی از آن است.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج