آموزش بازی شطرنج

آموزش شطرنج | مفهوم زدن

آموزش مفهوم زدن یا گرفتن در صفحه شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با مفهوم زدن یا گرفتن در صفحه شطرنج

وقتی مهره ای از حریف را که به آن حمله کرده ایم، برداریم و از بازی خارج کنیم و  مهره ی خود را جای آن قرار دهیم، مهره حریف را زده یا گرفته ایم.

1.e4 _ e5

2.Nf3 _ Nc6

3.N*e5 _

در شکل بالا سفید با اسب خود ، پیاده ی e5 سیاه را گرفته است و سیاه نیز میتواند در نوبت خود اسب e5 سفید را با اسب خانه ی c6 بزند...

و این به نفع سیاه است زیرا یک اسب گرفته و یک پیاده از دست داده استچرا که ارزش و امتیاز اسب بیشتر از پیاده است...

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج