آموزش شطرنج

آموزش حرکت مهره وزیر در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با نحوه حرکت وزیر در شطرنج و همینطور زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

وزیر میتواند حرکت فیل و رخ را باهم انجام دهد و فقط در مسیر حرکت خود میتواند یک مهره از حریف را بزند.

 

 

در شکل زیر، وزیر سفید میتواند یکی از مهره های سیاه را که با رنگ سبز مشخص شده است بزند.

همچنین میتواند هیچ مهره ای را نزند و به خانه ای دیگر در مسیر خود منتقل شود.

 

نکته : وزیر نمیتواند از روی مهره های خودی یا حریف پَرش کند و باید مسیر حرکت آن کاملا خالی از مهره باشد.

میتواند از یک تا ۷ خانه به دلخواه در یک جهت و فقط در یک جهت حرکت کند.

 

یعنی اگر در حین حرکت با وزیر، تغییر مسیر بدهید، بیش از یک حرکت محسوب میشود که این خطاست.

 

 

در شکل بالا وزیر قادر به حرکت نیست زیرا مسیر حرکت آن توسط پیاده ها و سوارها مسدود شده است. ابتدا باید پیاده ها یا سوارها حرکت کنند تا مسیر حرکت وزیر باز شود.

 

در اینجا مهره ی سفید و سیاه، پیاده های خود را حرکت داده اند و اکنون مسیر حرکت وزیرها باز شده است و میتوانند در خانه های سبز رنگ مستقر شوند.

 

نکته بسیار مهم: سعی کنید وزیر را در خانه ای قرار دهید که فضای بیشتری برای مانور داشته باشد، توسط مهره های حریف مورد حمله قرار نگیرد، مانع گسترش سوارهای خودی نشود و یا خود به مهره های حریف حمله کند.

 

نکات بسیار مهمی در مورد گسترش وزیر وجود دارد که در مباحث پیشرفته تر مطرح میگردد.

 

تمرین حرکت مهره وزیر:

مهره وزیر در اشکال زیر به صورت متوالی حرکت میکند و با هر حرکت یکی از ستاره ها را میگیرد تا زمانی که تمام ستاره ها را پشت سر هم بزند.

پس مسیر حرکت وزیر را طوری انتخاب کنید که در سریعترین زمان تمام ستاره ها گرفته شود و گرفتن هر ستاره بیشتر از یک حرکت نشود.

در اینجا با دو حرکت متوالی وزیر، هر دو ستاره زده میشود.

 

با چهار حرکت متوالی وزیر ، تمام ستاره ها را بگیرید. 

 

 با شش حرکت متوالی وزیر، تمام ستاره ها را بزنید.

 

با هفت حرکت متوالی وزیر، تمام ستاره ها را بگیرید. 

 

با 8 حرکت متوالی وزیر، تمام ستاره ها را بزنید. 

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج