آموزش شطرنج

آموزش حرکت مهره شاه در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با نحوه ی حرکت شاه در شطرنج و زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

حرکت شاه هم شبیه وزیر است با این تفاوت که فقط و فقط یک خانه حرکت میکند.

 

 

در شکل زیر شاه میتواند یکی از مهره هایی که با رنگ سبز مشخص شده است، بزند.

 

در شکل بالا شاه قادر به حرکت نیست زیرا مسیر حرکت آن توسط پیاده ها و سوارها مسدود شده است. ابتدا باید پیاده ها یا سوارها حرکت کنند تا مسیر حرکت شاه باز شود.

 

در اینجا مهره ی سفید و سیاه، پیاده و سوارهای خود را حرکت داده اند و اکنون مسیر حرکت هر دو شاه باز شده است و میتوانند در خانه های سبز رنگ مستقر شوند ولی...

 

نکته بسیار مهم: توجه داشته باشید که وظیفه بازیکن شطرنج اینست که به خوبی از شاه خود محافظت کند، پس نباید شاه را مانند مهره های دیگر در مرحله شروع بازی به مرکز بازی بیاوریم و بهترین روش محافظت از شاه؛ قلعه رفتن است که در مباحث آینده به طور کامل توضیح خواهم داد.

پس در شکل بالا بیرون آوردن شاه در خانه های f1و e2 برای سفید و همچنین e7 برای سیاه کاری اشتباه و خطرناک است چرا که شاه در وسط صفحه به زودی مورد هجوم سوارهای حریف قرار میگیرد...

پس حسابی مراقب شاه خود باشید ?

⭕️امنیت شاه

بزرگترین بازیکنان جهان بیش از هرچیزی به امنیت شاه خود اهمیت میدهند و تا حد امکان به حریف اجازه ی حمله روی شاه خود را نمیدهند.

 

بهترین حرکت شاه در این وضعیت، قلعه رفتن است برای محافظت بیشتر از شاه...

 

استثناءً در حرکت قلعه، شاه ۲خانه جابجا میشود و رخ هم از روی شاه میپرد و کنار آن مینشیند.

 

تمرین حرکت مهره شاه:

مهره شاه در اشکال زیر به صورت متوالی حرکت میکند و با کمترین تعداد حرکت، ستاره ها را میگیرد تا زمانی که تمام ستاره ها را بزند.

پس مسیر حرکت شاه را طوری انتخاب کنید که در سریعترین زمان تمام ستاره ها گرفته شود.

 

در اینجا با سه حرکت متوالی شاه، میتوان تک ستاره بازی را گرفت.

 

در شکل زیر با چهار حرکت متوالی شاه، تمام ستاره ها را بزنید.

 

در این وضعیت با 8 حرکت متوالی شاه، تمام ستاره ها را بگیرید.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج