آموزش شطرنج

آموزش حرکت مهره اسب در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با نحوه حرکت اسب در شطرنج و زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

حرکت اسب را به دو صورت میتوان نمایش داد:

 

1.     اسب میتواند به شکل اِل انگلیسی حرکت کند...

مهره ی اسب ابتدا دو خانه پشت سر هم و صاف در ستونها یا عرضها حرکت کرده و سپس یک خانه میپیچد.( یک دو بپیچ ?)

نکته: در هنگام شمارش خانه ها برای حرکت اسب، خانه ای که خودش در آن است را نمیشماریم.

 

۲. ابتدا یک خانه کج در قطرها حرکت کرده و سپس یک خانه صاف میپیچد.

مهره ی اسب فقط و فقط در خانه ای که مستقر میشود میتواند یک مهره از حریف را بزند.

 

تجربه نشان داده برای یادگیری بهتر حرکت اسب برای کودکان، استفاده از روش اول یعنی همان یک دو بپیچ بهتر است.

 

مهره اسب برخلاف فیل، رخ، وزیر و شاه ، نیازی به جابجایی پیاده ها برای حرکت ندارد زیرا میتواند از روی تمام مهره ها بِپَرد.

در شکل بالا اسبهای سفید میتوانند در خانه های سبز رنگ مستقر شوند ولی در خانه های قرمز رنگ نه، زیرا محل فرود اسب باید یا خالی از مهره باشد یا اینکه مهره ای از حریف باشد که بتواند آنرا بزند.

 

در شکل بالا اسب سفید میتواند یکی از مهره های سیاه را که با رنگ سبز مشخص شده است بزند ولی نمیتواند مهره های دیگری که از روی آنها میپرد را بزند.

 

نکته بسیار مهم: سعی کنید اسبها را به سمت مرکز بیاورید نه گوشه یا کناره ی صفحه زیرا قدرت آنها در مرکز افزایش میابد.

در شکل بالا بهترین خانه ها برای گسترش اسبهای سفید، خانه های f3 و c3 میباشد زیرا خانه های بیشتری را میزنند و مرکز را بهتر کنترل میکنند.

خانه e2 محل مناسبی برای اسب سفید نیست زیرا جلوی مسیر حرکت فیل و وزیر را میگیرد.

خانه ی a3 و  h3 هم جای بدی برای اسبهای سفید است زیرا در کناره های صفحه از قدرت اسب کاسته میشود.

 

تمرین حرکت مهره اسب:

مهره اسب در اشکال زیر به صورت متوالی حرکت میکند و با هر حرکت یکی از ستاره ها را میگیرد تا زمانی که تمام ستاره ها را پشت سر هم بزند.

 

پس مسیر حرکت اسب را طوری انتخاب کنید که در سریعترین زمان تمام ستاره ها گرفته شود و گرفتن هر ستاره بیشتر از یک حرکت نشود.

در اینجا با دو حرکت متوالی اسب، هر دو ستاره زده میشود.

 

 

در این وضعیت با هفت حرکت متوالی اسب، تمامی ستاره ها گرفته میشوند.

 

در وضعیت زیر، با پنج حرکت، تمام ستاره ها را بزنید.

 

به نظر شما حداکثر با چند حرکت متوالی اسب سفید، میتوان تمام ستاره ها را در شکل زیر گرفت ؟

 

با شش حرکت متوالی اسب، تمام ستاره ها را بزنید.

 

در این شکل آیا میتوانید با 9 حرکت تمام ستاره ها را بزنید ؟

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج