آموزش شطرنج

آموزش علائم اختصاری شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش نمادها و علائم اختصاری در شطرنج

هر بازیکن شطرنج در هنگام مسابقات استاندارد موظف است بازی خود را ثبت کند.

برای ثبت بازی باید ابتدا نامگذاری خانه ها و سپس نام مهره ها و برخی علامتهای اختصاری را بیاموزد.

علاوه بر این؛ شما برای مطالعه ی بازیهای ثبت شده، باید با این علامتها و اختصارات آشنایی داشته باشید وگرنه قادر به خواندن یا چیدن بازیها روی صفحه نیستید.

  

ابتدا نام انگلیسی تمام مهره ها را باهم مرور میکنیم:

نماد مهره های شطرنج

شاه : King

وزیر : Queen

رخ : Rook

فیل : Bishop

اسب : Knight

پیاده : Pawn

 

برای ثبت حرکات و مختصر نویسی، فقط کافیست حروف ابتدایی هر مهره را ثبت کنیم.

نماد هر مهره به شکل زیر است:

شاه : K

وزیر : Q

رخ : R

فیل : B

اسب : N    (برای نماد اسب از K استفاده نمیکنیم زیرا هم در Knight خوانده نمیشود و هم با شاه اشتباه میشود)

پیاده : P

 

آشنایی با برخی نمادها و علائم در آنالیز و ثبت حرکات شطرنج

علامت ها و نماد های شطرنج

 

 

علامت ضربدر یعنی زدن یا گرفتن مهره ی حریف

علامت مثبت یعنی کیش

علامت هشتک # یعنی مات

علامت 0.5 - 0.5 یا یک دوم یعنی بازی مساوی شده است

علامت 1-0 یعنی سیاه برنده شده است

علامت 0-1 یعنی سفید برنده شده است

علامت O-O یعنی قلعه کوچک یا قلعه جناح شاه

علامت O-O-O یعنی قلعه بزرگ یا قلعه جناح وزیر

علامت ! یعنی حرکت خوب

علامت !! یعنی حرکت خیلی خوب یا فوق العاده

علامت ? یعنی حرکت بد

علامت ?? یعنی حرکت خیلی بد یا اشتباه فاحش

علامت !? یعنی حرکت مشکوک

علامت ?! یعنی حرکت جالب

علامت + یعنی برتری قاطع سفید یا سفید برنده است

علامت /+ یا ± یعنی برتری سفید

علامت =+ یعنی برتری مختصر سفید

علامت += یعنی برتری مختصر سیاه

علامت +/ یعنی برتری سیاه

علامت + یعنی برتری قاطع سیاه یا سیاه برنده است

علامت "بینهایت ریاضی یا unclear" یعنی وضعیت مبهم است

علامت "بینهایت روی مساوی یعنی پوزیسیون جبران دارد

علامت مربع یعنی حرکت اجباری یا تنها حرکت

علامت "دایره ای که وسط آن یک نقطه باشد" یعنی زوگزوانگ یا وضعیت اکراهی

 یک بازی علامت گذاری شده

 

برای درک بهتر علائم؛ تمامی علامتهای توضیح داده شده ، در شکل بالا نمایش داده شده است.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج