آموزش شطرنج

آموزش ثبت حرکت در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش ثبت حرکات شطرنج

نامگذاری خانه های شطرنج

آموزش نامگذاری خانه ها و ثبت حرکات در شطرنج

نام هر خانه ی شطرنج از محل تقاطع ستون و عرضی که از آن خانه عبور میکند، حاصل میشود. ابتدا نام ستون و سپس شماره عرض را از چپ به راست مینویسیم.

 

 

در ثبت کردن همیشه باید ابتدا نام مهره و سپس خانه ای که مهره به آنجا میرود، از چپ به راست نوشته شود.

برای اختصار فقط حرف اول انگلیسی نام مهره ها را مینویسیم.

 

در شکل بالا Nf3 یعنی اسب به خانه ی f3 رفته و Bc5 یعنی فیل به c5 رفته و Qf6 یعنی وزیر به f6 رفته و ...

برای ثبت حرکت پیاده، فقط ثبت خانه ای که میرود کافیست.

 

 

 

هنگامی که دو مهره یکسان مانند اسب یا رخ میتوانند همزمان به یک خانه بروند، باید از طریق نام ستون یا عرض مشخص کنیم که کدامیک به خانه ی مشخص شده رفته است.

مثلا در شکل بالا میتوان نوشت Na-c2 یعنی اسب ستون a به خانه ی c2 آمده یا نوشت N3-c2 یعنی اسب عرض سوم به c2 آمده و حتی کاملتر نوشت:

 Na3-c2

 یعنی اسب خانه a3 به خانه c2 آمده...

به هرکدام از روشهایی که راحت تر هستید میتوانید این تفکیک را انجام دهید و مشخص کنید که کدام اسب به فلان خانه ی یکسان رفته است...

 

حرکت قلعه ی کوچک با نماد o-o و قلعه ی بزرگ با نماد o-o-o ثبت یا نمایش داده میشود...

 

در هنگام زدن یک مهره ابتدا نام مهره خود و بعد علامت زدن و سپس نام خانه ای که مهره در آنجا زده میشود را ثبت میکنیم.

مثلا Q*d5 یعنی وزیر یک مهره در d5 را میزند

 

در ثبت گرفتن یک مهره توسط پیاده، کافیست ابتدا نام ستون پیاده ی خودی و بعد، علامتِ زدن و سپس نام ستونی که مهره در آن زده میشود، ثبت کنیم.

مثلا e*d یا e*d5

البته برای اختصار بیشتر میتوان علامت زدن یا ضربدر را هم ثبت نکرد...

مثلاً ed5 یعنی پیاده ستون e ، یک مهره در خانه ی d5 را زده است...

برای ثبت حرکات پیاده؛ نوشتن نام P مخفف pawn لازم نیست ولی برای سایر مهره ها حتماً باید نام اختصاری مهره نوشته شود...

 

 

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج