آموزش شطرنج

آموزش انواع مات در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

آموزش روش های کیش و مات در شطرنج

13 روش مات در شطرنج که لازم است بدانید !

 

 مات با دو سوار سنگین در عرض های آخر

 این ساده ترین مات در بازی شطرنج است که معمولاً در آخر بازی اتفاق می افتد.

ابتدا یکی از سوارهای سنگین را در عرض هفتم قرار داده و شاه حریف را در عرض هشتم محدود میکنیم و سپس با سوار سنگین دیگر در عرض هشتم به شاه کیش داده و آنرا مات میکنیم.  ( مات پلکانی )

در اینجا با حرکت Ra8+#   شاه سیاه مات میشود. این مات در بازی شطرنج زیاد اتفاق می افتد و باید از آن آگاه باشید.

 

 

 مات با دو پیاده

این یک وضعیت بسیار رایج است که در آن یک طرف؛ شاه و دو پیاه دارد و طرف دیگر فقط یک شاه دارد.

در اینجا با حرکت پیاده ستون d   و رفتن به  d7  شاه سیاه مات میشود زیرا راه فرار ندارد چون تمام خانه های اطراف شاه سیاه توسط پیاده ی ستون e و شاه سفید ، زیر ضرب است.

 

 

 مات در عرض آخر

این یک مثال کلاسیک از مات در ردیف آخر است که به عنوان سلاحی قدرتمند و تهدیدی جدی توسط همه بازیکنان استفاده میشود.

در پوزیسیون حاضر، ردیف بالای شاه سیاه، توسط پیاده های خودی مسدود شده است و یک کیش در ردیف آخر توسط یک سوار سنگین میتواند مرگبار باشد. در اینجا با حرکت Ra8+#   شاه سیاه مات میشود.

اگر نگاهی به ساختار پیاده ای سفید کنید، بسیار شبیه به پیاده های سیاه است با یک تفاوت بزرگ و آن پیاده ی ستون h است که پیشروی کرده و راه فرار شاه سفید را باز کرده است و سفید با کیش عرض آخر مات نمیشود.

شما باید در مراحل وسط بازی و آخر بازی به این تهدید کیش و مات در عرض آخر توجه جدی داشته باشید و با یک حرکت ساده ی پیاده های جلوی شاه، راه فراری برای شاه باز کنید. موارد زیادی از اینگونه مات در وسط بازی وجود دارد.

 

 

 مات با وزیر و فیل در قطر

قرار دادن وزیر و فیل در یک قطر پشت سر هم بسیار قدرتمند است و میتواند برای حریف تهدیدی خطرناک باشد.

در اینجا فیل و وزیر در قطر بزرگ صفحه یعنی a1-h8  قرار گرفته اند  و تهدید مات در یک حرکت با Q*g7   را دارند.

همین حمله ی خطرناک توسط وزیر و فیل میتواند در قطر دیگر یعنی b1-h7   اتفاق بیفتد.

 

 

 مات مختنق با اسب

این مات توسط کیش مهره ی اسب اتفاق می افتد و راه فرار شاه حرف توسط مهره های خودی مسدود شده است.

گاهی اوقات دیدن این نوع مات در شطرنج  کاملاً سخت است زیرا بازیکنان معمولاً انتظار ندارند که یک اسب به تنهایی شاه حریف را مات کند.

در اینجا شاه سیاه به خوبی توسط پیاده ها و رخ خودش محافظت میشود ولی همین مهره ها هیچ خانه ای برای حرکت شاه سیاه باقی نگذاشته اند و اسب سفید بدون اینکه تغییری در ساختار مهره های سیاه ایجاد کند، به راحتی آنرا مات میکند.

حرکت Nf7+#   شاه سیاه را خفه میکند !

 

 

 مات با فیل فیانکتو و اسب

این یک مات متداول است که از 3 نقطه ی ضعفِ خانه های اطراف قلعه ی شاه حریف ناشی میشود. سه خانه ی ضعیف در اینجا  h6  ,  g7 ,  f6   هستند که میتوانند توسط سوارهای سفید اشغال شوند.

همیشه خطرناک است که فیل فیانکتو شاه قلعه رفته را تعویض کنیم زیرا اینکار باعث تضعیف خانه های اطراف شاه میشود مخصوصاً اگر حریف ما دارای فیل همرنگ فیل فیانکتوی ما باشد.

در اینجا حرکت  Nh6+#  شاه سیاه را مات میکند.

 

 

 مات آناستازیا

این یک نمونه عالی از کاربرد اسب در طرح های حمله ماتی است. در مات آناستازیا؛ اسب و رخ با همکاری همدیگر شاه حریف را مات میکنند.

در اینجا با حرکت  Rh5+#   شاه سیاه مات میشود. 

 

 

 مات با دو فیل

یک جفت فیل کنار هم در بازیهای باز، دو برابر قویتر از همین فیلهای دور از همدیگر هستند! جفت کردن فیلها مانند دوبل کردن رخها میتواند بسیار مؤثر واقع شود.

در اینجا قدرت واقعی یک جفت فیل برای حمله به شاه بدون پشتیبان به خوبی نمایش داده شده است. در اینجا با حرکت Bb2+#   شاه سیاه مات میشود.

نکته جالب توجه: یک جفت فیل در بهترین عملکرد خود میتوانند باهم 28 خانه را پوشش دهند که برابر با تعداد خانه هایی است که مهره وزیر پوشش میدهد.

 

 

 مات با وزیر و فیل با استفاده از آچمزی

وزیر و فیل میتوانند همکاری بسیار خوبی باهم داشته باشند.

در اینجا پیاده ی g7  نمیتواند فیل خانه ی h6   را بزند زیرا وزیر سفید ، پیاده را آچمز کرده است. این یک الگوی بسیار مفید است که میتوانید از آن استفاده کنید. مات در یک حرکت با Q*g7+#

 

 

 مات با وزیر و فیل در نبود فیل فیانکتوی شاه حریف

این نمونه ی دیگری از همکاری فیل و وزیر برای حمله به شاه است مخصوصاً هنگامی که فیل فیانکتوی شاه حریف از بازی خارج شده است و خانه های اطراف شاه بسیار ضعیف هستند.

در اینجا با حرکت Qg7+#   شاه سیاه مات میشود.

اکنون شما به خوبی قدر فیل فیانکتوی شاه خود را میدانید و یادتان باشد که قبل از تعویض این فیل ، دو بار فکر کنید !

 

 

 مات با وزیر و رخ

قبلاً باهم دیدیم که فیل و وزیر چگونه با هم همکاری بسیار خوبی دارند... اکنون همکاری خوب و حتی بهتر وزیر و رخ را خواهید دید... سیاه در جناح شاه قلعه رفته است و پیاده ستون h   نیز از بین رفته است و ستون h   کاملاً برای حمله ی سوارهای سنگین سفید باز شده است.

هنگامی که یک ستون باز روی شاه حریف در اختیار دارید، سعی کنید سوارهای سنگین را در آن ستون دوبل کنید و حمله ای خطرناک را آغاز کنید.

شاه سیاه در اینجا با حرکت Qh7  یا Qh8  مات میشود.

 

 

 مات با وزیر و شاه

این یک مات بسیار ساده و مفید است که اغلب در آخر بازی اتفاق می افتد. این بسیار آسان است که یک شاه تنها را با همکاری شاه و وزیر خود مات کنیم، کافیست وضعیتی مشابه وضعیت حاضر بوجود آورید.

در اینجا با حرکات Qh7+#   یا  Qg7+#  یا  Qa8+#   یا  Qb8+#  شاه سیاه مات میشود.

بسیاری از بازیکنان در وضعیت های بازنده و قبل از اینکه در چنین وضعیتهای ماتی قرار بگیرند، تسلیم میشوند ولی بعضی بازیکنان هم تا انتها ادامه میدهند. لیکن شما لازم است بدانید چطور به سرعت و بدون زحمت شاه حریف را به وضعیتهای مشابه ماتی برسانید.

 

 

 مات با رخ و فیل

این یک موضوع ماتی بسیار متداول در آخر بازی و وسط بازی است.

ایده ی اصلی اینست : رخ مهاجم ، شاه حریف را در کناره های صفحه گیر می اندازد و فیل از طریق قطرها به شاه حمله میکند.

در اینجا با حرکت Bb2+#   شاه سیاه مات میشود.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج