آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات بلکبرن

بازی های کوتاه شطرنج | مات بِلَکبِرن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

آموزش مات های مشهور و بازی های کوتاه در شطرنج

بازی ایتالیایی ، گامبی بلکبرن ، مات بلکبرن |  Italian Game , BlackBurne Shiling Gambit , Blackburne shiling mate

سیاه در هفت حرکت مات میکند.

نام این مات از یک بازیکن انگلیسی به نام "جوزف هنری بلکبرن" گرفته شده است.

در این بازی، مهره ی سفید بدون توجه به تهدیدهای خطرناک وزیر و اسب سیاه، شروع به پیاده خوری و حمله ی زود هنگام میکند و نهایتاً با کیش یک اسب مات میشود ! 

1.e4   e5      2.Nf3   Nc6      3.Bc4   Nd4 ?!      4.N*e5 ?   Qg5 !      5.N*f7 ?   Q*g2      6.Rf1   Q*e4+      7.Be2   Nf3+#

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج