آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات لگال

بازی های کوتاه شطرنج | مات لِگال

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور و بازی های کوتاه در شطرنج

دفاع فیلیدور، مات لگال | Philidor Defense , Legall's mate

سفید در هفت حرکت مات میکند.

نام این مات از یک بازیکن فرانسوی به نام لگال گرفته شده است و یک روش کاملاً ماهرانه و زیرکانه است.

این مات بسیار زیبا و معروف را که با همکاری سه سوار سبک ایجاد میشود، با دقت مشاهده کنید... 

1.e4   e5      2.Nf3   d6      3.Bc4    Bg4      4.Nc3   h6 ?      5.N*e5 !!   B*d1 ?      6.B*f7+   Ke7      7.Nd5+#

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج