آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات مختنق

بازی های کوتاه شطرنج | مات مختنق - پیاده وزیر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور و بازی های کوتاه در شطرنج

دفاع بوداپست : شاخه روبینشتاین ، مات مختنق-پیاده وزیر | Budapest Defense: Rubinstein Variation , Smothered mate-queen's pawn

سفید در هشت حرکت مات میشود.

 باز هم نمونه ای دیگر از مات مختنق با اسب...

ببینید چگونه وزیر و اسب با هم همکاری خوبی خواهند داشت...

1.d4   Nf6      2.c4   e5 !?      3.d*e5   Ng4      4.Nf3   Nc6      5.Bf4   Bb4+      6.Nbd2 ?!   Qe7      7.a3   Ng*e5 !      8.a*b4 ??   Nd3+#

 

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج