آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات آندرسن

مات های معروف شطرنج | مات آندرسن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور در شطرنج

مات آندرسن | Anderssen's mate

مشاهده کنید چگونه رخ و پیاده با همکاری یکدیگر شاه حریف را مات میکنند.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج