آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات پیلزبوری

مات های مشهور شطرنج | مات پیلزبوری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور در شطرنج

مات پیلزبوری | Pillsbury's mate

مشاهده کنید چگونه فیل و رخ با همکاری یکدیگر شاه حریف را مات میکنند.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج