آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات ماکس لانژ

ماتهای معروف شطرنج | مات ماکس لانژ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور در شطرنج

مات مکس لانژ | Max lange's mate

مشاهده کنید چگونه فیل و وزیر با همکاری یکدیگر شاه حریف را مات میکنند.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج