آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات دامیانو

ماتهای معروف شطرنج | مات دامیانو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور در شطرنج

مات دامیانو | Damiano's mate

مشاهده کنید چگونه وزیر و پیاده با همکاری یکدیگر شاه حریف را مات میکنند.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج