سخنان بزرگان شطرنج

سخنان قهرمانان شطرنج | آلکساندر آلخین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

علّت اولیه علاقه من به بازی شطرنج، جستجوی حقیقت و دلیل دوم علاقه به رقابت و مبارزه بود.

آلکساندر آلخین

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج