سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج | بوریس اسپاسکی

سخن قهرمانان شطرنج | بوریس اسپاسکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بهترین نشانه آمادگی یک بازیکن؛ توانایی درک او در نقطه اوج بازی است.

بوریس اسپاسکی

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج