سخنان بزرگان شطرنج

سخنان بزرگان شطرنج | گری کاسپارف

سخنان قهرمانان شطرنج | گری کاسپاروف

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اگر میخواهید موفق باشید، باید شجاعانه با خطر شکست روبرو شوید.

گَری کاسپارُف

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج