سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج | آناتولی کارپوف

سخن قهرمانان شطرنج | آناتولی کارپف

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شطرنج همه چیز است: علم ، هنر ، ورزش.

آناتولی کارپُف

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج