سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج | رادولف اشپیلمن

سخن بزرگان شطرنج | رادولف اشپیلمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شروع بازی را شبیه کتاب، وسط بازی را مانند جادوگر و آخر بازی را مثل ماشین بازی کن.

رادُلف اشپیلمَن

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج