سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج | دن هایسمن

سخنان بزرگان شطرنج | دن هایسمن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

از باختن نترس بلکه از این بترس که یک بازی انجام دهی و چیزی از آن یاد نگیری!

دَن هایسمن

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج