سخنان بزرگان شطرنج

سخنان قهرمانان شطرنج | ساویلی تارتاکوور

سخنان بزرگان شطرنج | ساویلی تارتاکووِر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یک حرکت بد میتواند چهل حرکت خوب را نابود کند !

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج