سخنان بزرگان شطرنج

سخنان قهرمانان شطرنج | امانوئل لاسکر

سخنان بزرگان شطرنج | امانوئل لاسکر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سخت ترین بازیها برای پیروز شدن؛ به ثمر رساندن وضعیتهای برنده است !

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج