سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج جهان | بابی فیشر

سخنان قهرمان شطرنج جهان | بابی فیشر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

من به روانشناسی اعتقاد ندارم، من به حرکت خوب اعتقاد دارم!

شما باید روح مبارزه طلبی داشته باشید، شما باید حرکت کنید و فرصتها را از دست ندهید.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج