سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج جهان | گَری کاسپارُف

سخنان قهرمان شطرنج جهان | گری کاسپاروف

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

توانایی کار سخت برای روزهای متوالی بدون از دست دادن تمرکز، یک استعداد است.

اگر میخواهید موفق باشید، باید شجاعانه با خطر شکست روبرو شوید.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج