سخن بزرگان شطرنج

سخن بزرگان | آلکساندر آلخین

سخن بزرگان و قهرمانان شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

علّت اولیه علاقه من به بازی شطرنج، جستجوی حقیقت و دلیل دوم علاقه به رقابت و مبارزه بود.

آلکساندر آلخین

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج