ضرب المثل شطرنج

ضرب المثل شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشهورترین ضرب المثلهای شطرنج

 

شاید مشهورترین نقل قولی که تا کنون در مورد شطرنج گفته شده این جمله است:

"شطرنج همانند دریایی است که یک پشه می تواند از آن بنوشد و یک فیل در آن شنا کند"

(ضرب المثل هندی)

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج