ضرب المثل شطرنج

ضرب المثل شطرنج

ضرب المثل شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مشهورترین ضرب المثلهای شطرنج

 

شاید مشهورترین نقل قولی که تا کنون در مورد شطرنج گفته شده این جمله است:

"شطرنج همانند دریایی است که یک پشه می تواند از آن بنوشد و یک فیل در آن شنا کند"

(ضرب المثل هندی)


  اگر حریفتان یک مورچه هم باشد باید آن را به صورت یک فیل تصور کنید!

(ضرب المثل ترکی)


 گرچه شما حریفتان را در صفحه شطرنج شکست می دهید اما این به معنی این نیست که شما بازیکن بهتری هستید.

(ضرب المثل انگلیسی)


سه چیز در دنیا بسیار مرسوم است: زن،صفحه شطرنج و موسیقی

(ضرب المثل ولزی)


در دو حالت می توانید مردم را خوب بشناسید: در بازی شطرنج و در سفر

(ضرب المثل روسی)

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج