مسئله شطرنج | معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سفید

معمای شطرنج مات در چهار حرکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مات در چهار حرکت | شماره پنج

سفید شروع و در چهار حرکت مات میکند

برای مشاهده پاسخ، روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/WorldOfChess/602

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج