مسئله شطرنج | معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سفید

معمای شطرنج مات در یک حرکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مات در یک حرکت | شماره ده

سفید شروع و در یک حرکت مات میکند

برای مشاهده پاسخ، روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/WorldOfChess/475

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج