مسئله شطرنج | معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سیاه

معمای شطرنج مات در دو حرکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مات در دو حرکت | شماره ده

سیاه شروع و در دو حرکت مات میکند

برای مشاهده پاسخ، روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/WorldOfChess/674

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج