مسئله شطرنج | معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سفید

معمای شطرنج مات در سه حرکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مات در سه حرکت | شماره ده

سفید شروع و در سه حرکت مات میکند

برای مشاهده پاسخ، روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/WorldOfChess/631

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج