مسئله شطرنج | معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سیاه

معمای شطرنج مات در یک حرکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مات در یک حرکت | شماره چهارده

سیاه شروع و در یک حرکت مات میکند.

روی لینک زیر کلیک کنید و در کانال تلگرام دنیای شطرنج، پاسخ را مشاهده کنید.

https://t.me/WorldOfChess/599

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج