مسئله شطرنج | معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سفید

معمای شطرنج مات در دو حرکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مات در دو حرکت | شماره چهارده

سفید شروع و در دو حرکت مات میکند.

روی لینک زیر کلیک کنید و در کانال تلگرام دنیای شطرنج، پاسخ را مشاهده کنید.

https://t.me/WorldOfChess/476

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج