مسئله شطرنج | معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سیاه

معمای شطرنج مات در چهار حرکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مات در چهار حرکت | شماره چهارده

سیاه شروع و در چهار حرکت مات میکند.

روی لینک زیر کلیک کنید و در کانال تلگرام دنیای شطرنج، پاسخ را مشاهده کنید.

 https://t.me/WorldOfChess/800

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج