مسأله و معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سفید

معمای شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مسأله شطرنج روز | شماره ده

سفید شروع میکند و میبرد

برای مشاهده پاسخ، روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/WorldOfChess/612

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج