مقاله شطرنج | کتاب شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تغذیه مناسب برای شطرنجبازان

 

روبرت بالگیون متخصص تغذیه بر اساس پژوهش هایی که بر روی عادات و رژیم غذایی ۷۲ استاد بزرگ انجام داده است ؛ توصیه های زیر را برای تغذیه شطرنج بازان ارایه نموده است:

 

۱ـ حتما صبحانه صرف کنید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آیا شطرنج یک بازی ایرانی است ؟


فردوسی در شاهنامه، هندی‌ها را پدید آورنده‌ی بازی شطرنج می‌داند و چنین می‌گوید که در زمان خسرو انوشیروان ساسانی، فرستاده‌ی شاه هند، بازی شطرنج را به ایران آورد و از دانایان ایرانی خواست که راز این بازی را بگشایند سرانجام، بزرگمهر، وزیر خردمند انوشیروان، به راز شطرنج پی بُرد و آن را به‌ درستی بازی کرد. اما شگفت است که این داستان شاهنامه، با همه‌ گیرایی و کشش‌های داستانی که دارد، افسانه‌ ای است و ایرانیان بسیار پیشتر از روزگار خسرو انوشیروان شطرنج را می‌شناختند و چه بسا خود پدید آورنده‌ی این بازی بوده‌اند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

قوانین بازی شطرنج

قوانین داوری شطرنج

قوانين شطرنج فيده

(متن كامل و رسمى)

 

قوانين شطرنج فيده شامل بازى زنده شطرنج ] بازى برروى صفحه [ است. اين قوانين در هفتاد و يكمين كنگره فيده در نوامبر۲۰۰۰ در استانبول (تركيه ) به تصويب رسيده است و از اول ژوئيه ۲۰۰۱ جارى است. متن انگليسى اين قوانين ،متن معتبر اصلى شمرده میشود. درمتن انگليسى ،ضميرهاى مذكر شامل ضميرهاى مونث نيز هست.] متن فارسى از متن انگليسى ترجمه شده است .[

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج