آموزش شطرنج

آموزش حرکت مهره فیل در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با نحوه حرکت فیل در شطرنج و همینطور زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

فیل فقط به صورت مورب یا کج در قطرهای صفحه حرکت میکند و فقط در مسیر حرکت خود میتواند یک مهره از حریف را بزند.

 

 

.در شکل زیر فیلهای سفید فقط میتوانند یکی از مهره های سیاه را که با رنگهای سبز و زرد مشخص شده اند، بزنند

 

نکته 1: هر بازیکن در ابتدای بازی دو فیل دارد که یکی در خانه ی سفید و دیگری در خانه ی سیاه است.

فیلی که در خانه ی سیاه قرار دارد تا آخر بازی محکوم به حرکت فقط و فقط در خانه های سیاه است و فیلی که در خانه ی سفید است تا انتهای بازی باید در خانه های سفید حرکت کند.

نکته 2: فیل نمیتواند از روی مهره های خودی یا حریف پَرش کند و باید مسیر حرکت آن کاملا خالی از مهره باشد.

میتواند از یک تا ۷ خانه به دلخواه در یک جهت و فقط در یک جهت حرکت کند.

یعنی اگر در حین حرکت با فیل، تغییر مسیر بدهید، بیش از یک حرکت محسوب میشود که این خطاست.

 

یادآوری: هربازیکن در نوبت حرکت خود فقط حق انجام یک حرکت را دارد نه بیشتر...

  

در شکل زیر فیلهای سفید قادر به حرکت نیستند زیرا مسیر حرکت آنها توسط پیاده های خودی مسدود شده است. ابتدا باید پیاده ها حرکت کنند تا مسیر حرکت فیلها باز شود.

  

در اینجا سفید پیاده ی جلوی شاه را ۲خانه به جلو رانده و اکنون مسیر حرکت فیل خانه های سفیدرو باز شده است.

  

نکته ی بسیار مهم: سعی کنید فیلها را در خانه هایی قرار دهید که مسیر حرکت آنها توسط پیاده های خودی مسدود نشده باشد و مسیر آنها باز باشد زیرا قدرت  فیل افزایش می یابد.

 

در شکل بالا بهترین خانه ها برای استقرار فیل سفیدرو، خانه های سبز رنگ یعنی b5 و c4 است.

قرار دادن فیل در خانه ی a6 که با رنگ قرمز مشخص شده بسیار بد و اشتباهی فاحش است چرا که سیاه با پیاده b7 ،فیل سفید را میزند و سفید یک سوار کامل عقب می افتد.

گسترش فیل در خانه ی d3 نیز که زرد رنگ شده است حرکتیست اشتباه چون مسیر حرکت فیل با پیاده های خودی مسدود شده و عملا از قدرت آن میکاهد.

 

تمرین حرکت مهره فیل:

مهره فیل در اشکال زیر به صورت متوالی حرکت میکند و در هر حرکت باید به یکی از ستاره ها برسد تا زمانی که تمام ستاره ها را پشت سر هم بگیرد. پس مسیر حرکت فیل را طوری انتخاب کنید که در سریعترین زمان تمام ستاره ها را بگیرد و گرفتن هر ستاره هم بیشتر از یک حرکت نشود.

 

 

در اینجا حداکثر با دو حرکت میتوان هر دو ستاره را گرفت.

 

سعی کنید با شش حرکت متوالی فیل، تمام ستاره ها را بگیرید.

 

در این شکل نیز باید با شش حرکت متوالی فیل، تمامی ستاره را بزنید.

 

مجددا سعی کنید با شش حرکت متوالی فیل، تمامی ستاره ها را بزنید.

 

با دو فیل سفید باید مجموعاً در شش حرکت تمام ستاره ها گرفته شوند.

 

مجموعاً در هشت حرکت متوالی با دو فیل ، تمام ستاره ها را بزنید.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج